HUNDHÄLSA

Vad är en Certifierad Canineopat

En Canineopat kan förbättra hundens hälsa genom behandling och rekommendationer om fysisk träning.

I Canineopatens yrkesroll ingår främst undersökning och behandling
med syfte att bota, förebygga och lindra sjukdom eller skada.
Problemen finns främst i rörelseapparaten med dess stödjeorgan, det
vill säga skelett, leder, muskler, senor och ligament samt nerver.

En Canineopat bedömer också hundens förmågor och funktion såsom motorik, styrka, rörlighet och smärta.
Behandling avser framför allt primära problem, men också sekundära d.v.s.  problem som uppkommit av det ursprungliga besväret.

Canineopatens kunskapsområde täcker det mesta som klassas inom "problem med rörelseapparaten" såsom anatomi, fysiologi, massage, mjukdelar, biomekanik, rörelseanalys, träning och friskvård.

I en rörelseanalys tittar man på hundens rörelsemönster, hållning, muskulatur och samspelet mellan dessa aspekter.

Efter genomgången rörelseanalys och undersökning läggs "fynden" samman och ligger då till grund för behandling, rehabilitering och träning.

MASSAGE

Anpassad för Din hund.

Friskvårdsmassage:
I förebyggande syfte.

Rehabiliterande massage: Om din hund har en skada eller något problem.

Varför är massage bra för din hund?

Minskar
- Svullnader och ischiasbesvär.
- Stelhet, träningsvärk, smärta och kramper.
 
Förebygger
- Ledproblem som orsakas av spända muskler.
- Rygg- & nackproblem.
 
Behandlar
- Hårda, spända muskler och muskelknutor.
- Sträckningar
 
Allmänt
- Ökar hundens prestationsförmåga.
- Ökar rörlighet och koordination.
- Ger mer energi och snabbare återhämtning.

Åsa Carlsson Hundtjänst
073 687 46 56